Wednesday, 5 October 2011

BM Tahun 1 ( Tatabahasa)

 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Tarikh     
                   :

28/10/2010


Hari         
                   :

Khamis


Masa      
                   :

9:00 am - 9.30 am

Kelas      
                   :

1 Merah


Bilangan Murid                 :

10Tema         :
Kebudayaan


Tajuk        :
Perayaan Tahun Baru Cina

Fokus
Standard
5.1
Memahami dan menggunakan golongan kata
Utama
Kandungan

dengan betuk mengikut konteks.


Standard
5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

PembelajaranFokus
Standard
2.2
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
Sampingan
Kandungan

ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan  yang betul.

Standard
2.2.1
Membaca dan memahami perkataan yang

Pembelajaran

mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonanbergabung dengan sebutan yang betul.

Objektif   : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-


              1. Mengeja 4 daripada 5 kata nama am yang mengandungi dua suku

                 kata tertutup .


2. Membaca dan menyenaraikan empat daripada lima kata nama am .                
  


 Pengisian Kurikulum     :  KB   : Klasifikasi
                                       BBM : kad gambar , kad perkataan , video ,
                                                  lembaran kerja
                                        KBT  : Kecerdasan  pelbagai
                                        Nilai  : Menghormati kepercayaan dan
                                                   kebudayaan agama  lain, berdikari
                                      EMK : TMK
                                              Media : ICT
                                     
Sistem Bahasa  :Tatabahasa : Kata nama am  
                          Kosa kata  :   oren , tanglung , ceongsam , angpau , mercun

                                                

Aktiviti
Pengisian Kurikulum
Catatan
Set Induksi
 1. Murid menonton tayangan  video mengenai  salah satu perayaan masyarakat Malaysia.
 2. Murid ditanya beberapa soalan berdasarkan video yang ditayang.
 3. Murid diperkenalkan dengan tajuk  - “ Tahun Baru Cina “
Ilmu:
Pendidikan Moral

Nilai:
 Hormat- menghormati


Video
Langkah 1
 1. Guru memaparkan beberapa gambar menggunakan LCD.
 2. Guru memperkenalkan suku kata yang betul tentang gambar-gambar tersebut.
 3. Guru membimbing murid-murid membaca suku kata dengan sebutan yang betul.
KBT: Kecerdasaan pelbagai
LCD
Langkah 2
 1. Guru memilih lima orang murid secara rawak.
 2. Murid membaca perkataan yang diberikan oleh guru.
 3. Murid menampalkan kad perkataan tersebut berdasarkan gambar yang sesuai.
KBT:
Kemahiran Berfikir
(Mengumpul dan mengelas
Kad gambar
Kad perkataan
Langkah 3
 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
 2. Murid memadamkan gambar pada perkataan. ( Untuk murid pemulihan )
 3. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar. ( Untuk murid pengayaan)
Nilai:
Berdikari

KBT:
Kemahiran Berfikir
Klasifikasi
Lembaran kerja
Penutup
       Murid menyanyi Lagu Tahun Baru Cina
Ilmu:
Pendidikan Muzik
CD

No comments:

Post a Comment