Thursday, 6 October 2011

Standard Kandungan


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
Tarikh              : 27/10/2010
Hari                 : Rabu
Masa                :8.00-9.00
Kelas               : 1Murni

Tema               : Alam Sekitar
Tajuk               : Bumi oh, bumi!


Fokus Utama :

Standard Kandungan :Standard Pembelajaran :4.3 : Mengujakan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4. 3.1 : mengujakan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur


Fokus Sampingan :

Standard Kandungan :


Standard Pembelajaran :

3.2 : menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

 3.2.4 : Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

Objektif
i)        Mengujarkan dialog dengan sebutan dengan intonasi sebutan yang jelas dan betul.
ii)      Menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan.
iii)    Menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan, yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Sistem bahasa
Tatabahasa : kata adjektif
Kosakata : jingga,perang,biru
Pengisian kurikulum
KBT                          
KB :    menghubungkait                        
BBM : manila kad, slaid powerpoint
Nilai : Bertanggungjawap
BCB :

 
aktiviti
Pengisian kurikulum
Catatan
Set induksi
i.        Murid melihat video yang dipaparkan oleh guru.

ii.      Guru bersoal jawap dengan murid tentang video yang telah dipaparkan
Soalan : Apakah yang kamu lihat  tadi?

Langkah 1
i)                    Guru memilih murid secara rawak.
ii)                  Guru menerangkan peranan murid dalam lakonan.
iii)                Guru membimbing murid untuk berlakon.
iv)                Murid melakonkan diolog yang telah diberi

Langkah 2
i.)       Guru memberi penerangan warna tong kitar semula. (Tong Kitar Semula)
ii.)     Murid menyatakan kegunaan tong sampah  kitar semula.

Langkah 3
i.)                  Guru mengagihkan murid dalam kumpulan
ii.)                Guru menerangkan peraturan aktiviti
iii.)              Murid menyiapkan aktiviti pada masa yang ditetapkan
iv.)              Guru dan murid bincang bersama-sama.
v.)                Guru menerapkan nilai-nilai murni yang sesuai

Langkah 4

i.)                  Pengayaan Latihan pengayaan
Murid mengklasifikasikan objek yang telah diberi mengikut tong sampah kitar semula
ii.)               Pemulihan
Murid memadankan gambar dengan tong sampah kitar semula

Penutup
i.)                  Murid menyambung lakonan mereka dengan membuang sampah ke dalam tong sampah kitar semula dengan betul. VIDEO

ii.)                Guru memberikan aktiviti tambahan sebagai kerja rumah.


No comments:

Post a Comment