Wednesday, 5 October 2011

RPH KUMP 2-ZON PALOH


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1
Mata pelajaran     :Bahasa Malaysia
Tarikh                                      :28.10.2010
Kelas                                       : 1M
Masa                                       : 8.00 - 9.00 pagi (60 minit )
Bilangan Murid    : 40 muridTema
: Keluarga
Tajuk
: Keluargaku Sayang
Fokus Utama: 
Standard Kandungan
1.2
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul.
Standard Pembelajaran
1.2.2
Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.
1.2.3
Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.
Fokus Sampingan
Standard Kandungan
2.1
Aras membaca dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran
2.1.2
Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.
2.1.3
Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.
Objektif :
Pada akhir P&P, murid dapat
1 .Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul.
2. Mendengar, menyebut dan mengeja empat daripada lima perkataan yang mengandungi dua suku kata dengan betul dan tepat.
3.  Membaca empat daripada lima perkataan yang mengandungi dua suku kata dengan betul.

Pengisian Kurikulum :
Ilmu : Kajian Tempatan (Keluarga )
Nilai :Hormat-menghormati, kasih sayang
Kemahiran  Bernilai Tambah :
EMK : Teknologi maklumat dan komunikasi
Kemahiran Berfikir       : susun  atur,  kontekstual

Sistem Bahasa :

Tatabahasa : kata panggilan
Kosa kata  : datuk, nenek, ibu, bapa,abang, kakak, adik.

Media
: kad gambar, kad perkataan, kad suku kata. Power point
 (Lirik lagu )Strategi P&P


Aktiviti
Pengisian Kurikulum
Catatan
Set induksi
1.     Guru pamerkan carta bergambar mengenai keluarga Ah Chong.
2.     Guru meminta murid menamakan ahli keluarga yang terdapat dalam carta bergambar itu.
3.     Guru minta murid bercerita tentang ahli keluarga masing-masing.


Ilmu :
Kajian Tempatan
Nilai : Hormat-menghormati, kasih sayang


Carta Bergambar
Langkah 1
1.     Guru memaparkan kad suku kata dan perkataan di papan hitam.
2.     Guru membimbing murid membaca suka kata dan perkataan dengan sebutan yang betul.
Contoh :
ibu
 
bu
 
i
 
     +      =
bapa
 
ba
 
pa
 
     +      =

3.     Murid menyebut perkataan dengan sebutan yang betul.KBT :
Kemahiran berfikir :
  :hubung kait


Kad suku kata
Langkah 2
1.                 Guru memaparkan lagu bertajuk ”Sayang Keluarga ”.
2.                 Murid mendengar lirik lagu yang dimainkan oleh guru.
3.                 Guru menyanyikan lagu dengan diikuti oleh murid.
4.                 Murid-murid menyanyi bersama-sama.
5.                 Guru minta murid sebutkan kata panggilan yang terdapt dalam seni kata lagu.KP: kinestetik
Verbal linguistik


Lirik lagu
Langkah 3
1.                Guru menerangkan cara permainan yang akan dijalankan
1.1  Murid-murid berdiri dalam bulatan
1.2  Guru mengedarkan kad perkataan kepada  murid.
1.3  Muzik dimainkan, Murid-murid mengedarkan kad perkataan dalam pusingan.
1.4  Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang kad perkataan dikehendaki padankan pada gambar ahli keluarga yang tepat di papan hitam.
1.5  Murid membaca perkataan secara mekanis diikuti dengan murid-murid lain.


KB:memadankan
TKP :Kinesttetik, verbal linguistik


Kad perkataan
Rumusan
1.                 Murid-murid menyanyikan lagu ”Sayang Keluarga ” dengan gaya.


TKP : kinestetik


Lampiran
Lampiran

Lampiran :

 Kad Suku kata

Isikan Tempat Kosong


No comments:

Post a Comment