Thursday, 6 October 2011


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Tarikh     
                   :

10/03/2011


Hari         
                   :

Khamis


Masa      
                   :

9:00 am – 10.00 am

Kelas      
                   :

1 Merah


Bilangan Murid                 :

30 
Tema         :
Berhati- hati


Tajuk        :
Kami Selamat

 
Fokus
Standard
5.1
Memahami dan menggunakan golongan kata
Utama
Kandungan

dengan betuk mengikut konteks.


Standard
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut konteks.

PembelajaranFokus
Standard
2.2
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
Sampingan
Kandungan

ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard
2.2.3
Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Pembelajaran

 
Objektif                 :           Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :-
 1. Memahami dan menggunakan 4 daripada 5 kata kerja dengan betul mengikut konteks.
 2. Membaca dan memahami 3 daripada 5 ayat tunggal dengan intonasi yang betul.
Pengisian Kurikulum     :  KB     : Menghubungkaitkan
                                     KP     : Kontektual
                                     KBT  : Kecerdasan pelbagai
                                      Nilai  : Bertanggungjawab, Berhati-hati

Sistem Bahasa           :  Tatabahasa – Kata Kerja

Media                         :  ICT, Kad perkataan , lembaran kerja

EMK                          :  Keusahawanan


 
Aktiviti
Langkah
Pengisian Kurikulum
Catatan
Set Induksi
 1. Murid menonton video mengenai  Keselamatan Jalan Raya.
 2. Murid ditanya beberapa soalan berdasarkan video yang ditayang.
a.    Apakah yang dapat anda melihat daripada video tadi?
b.    Apakah yang patut kita perlu buat di jalan raya?
 1. Murid diperkenalkan dengan tajuk  - “ Kami Selamat “

Ilmu:
Pendidikan Moral

Nilai:
Berhati-hati
video
Langkah 1
 1. Guru mempamerkan beberapa gambar menggunakan ‘slideshow’ .(KATA KERJA)
 2. Guru memperkenalkan kata kerja yang sesuai dengan gambar dan membimbing pelajar membatang kata kerja tadi.
 3. Guru membimbing murid-murid membaca kata kerja dengan sebutan yang betul.

KP : Kontektual
EMK : keusahawanan
Slideshow

Langkah 2
 1. Guru menyediakan kotak beracun yang mengandungi kata kerja.
 2. Kotak beracun beredar ke setiap tangan pelajar dengan iringan muzik.
 3. Pelajar yang memegang kotak beracun setelah iringan muzik terhenti, akan mencabut cebisan kertas yang tertulis kata kerja.
 4. Pelajar melakukan aktiviti berdasarkan kata kerja yang tertera pada kertas.
 5. Aktiviti berulang.
KBT:
 kecerdasan plbagai
Audio
Langkah 3
 1. Guru memaparkan gambar berserta dengan ayat tunggal. (AYAT TUNGGAL)
 2. Guru membimbing pelajar untuk membaca ayat dengan intonasi yang betul.
 3.  Pelajar membaca ayat secara kumpulan atau individu ditunjukkan dengan betul.
KB :Menghubungkaitkan
slideshow
Langkah 4
1.        Pelajar diedarkan lembaran kerja dan guru menerangkan arahan.(LEMBARAN KERJA)
2.       Pelajar meneliti gambar lalu memilih kata kerja yang sesuai dengan gambar.
3.       Sesi perbincangan dan semakan.
KB :Menghubungkaitkan
slideshow
Penutup
1.     Guru mengimbas kembali kata kerja yang telah dipelajari.
Nilai: Bertanggungjawab


No comments:

Post a Comment